Επικοινωνείτε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη διατροφή μέσω e-mail στο

zoiasamara@gmail.com. Στη συνέχεια θα σας απαντήσω μέσω του blog στη στήλη "Q & A"!

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Ισχυρισμοί Διατροφής- Τι σημαίνουν οι ετικέτες στα τρόφιμα;


Συχνά βλέπουμε στις διαφημίσεις και στις ετικέτες τροφίμων εκφράσεις όπως, «χαμηλό σε λιπαρά», «0% ζάχαρη», «Χωρίς θερμίδες» κλπ.. Τι σημαίνουν όμως, και τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν για να είναι αληθείς αυτοί οι ισχυρισμοί;ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χαμηλή ενεργειακή αξία
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από
40 kcal (170 kJ)/100 g για στερεές τροφές
20 kcal (80 kJ)/100 ml για υγρές τροφές
Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 4 kcal (17 kJ)/μερίδα, με ισοδύναμες
γλυκαντικές ιδιότητες 6g καλαμοσακχάρου (περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού
καλαμοσακχάρου)
Μειωμένη ενεργειακή
Αξία
η ενεργειακή αξία έχει μειωθεί κατά 30 % τουλάχιστον, με ένδειξη του ή των
χαρακτηριστικών που μειώνουν τη συνολική ενεργειακή αξία του τροφίμου
Χωρίς ενεργειακή αξία
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 4 kcal (17 kJ)/100 ml.
Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 0,4 kcal (1,7 kJ)/μερίδα, με ισοδύναμες γλυκαντικές ιδιότητες 6g καλαμοσακχάρου (περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού καλαμοσακχάρου)
Χαμηλά λιπαρά
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από
3 g λιπαρών ανά 100 g για στερεές τροφές ή 1,5g λιπαρών ανά 100 ml για υγρές τροφές (1,8g λιπαρών ανά 100 ml για το ημιαποβουτυρωμένο γάλα)
Χωρίς λιπαρά             
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5g λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml.
Ωστόσο, απαγορεύονται οι ισχυρισμοί που εκφράζονται ως "X % χωρίς λιπαρά
Χαμηλά κορεσμένα
Λιπαρά
το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων στο προϊόν δεν υπερβαίνει τα
1,5 g ανά 100 g για στερεές τροφές ή
0,75 g ανά 100 ml για υγρές τροφές και,
σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans
λιπαρών οξέων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της ενεργειακής αξίας
Χωρίς κορεσμένα
Λιπαρά
το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών και των trans λιπαρών οξέων δεν
υπερβαίνει τα 0,1 g κορεσμένων λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml
Χαμηλή περιεκτικότητα
σε σάκχαρα
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από
5 g σακχάρων ανά 100 g για στερεές τροφές ή
2,5 g σακχάρων ανά 100 ml για υγρές τροφές
Χωρίς σάκχαρα
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 g σακχάρων ανά 100 g ή 100 ml
Χωρίς πρόσθετα
Σάκχαρα
το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες ή άλλο
τρόφιμο που χρησιμοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες. Εάν υπάρχουν φυσικά
σάκχαρα στο τρόφιμο, η επισήμανση θα πρέπει να φέρει και την ακόλουθη ένδειξη:
"ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ"
Χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/αλάτι
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,12 g νατρίου, ή ισοδύναμη ποσότητα
αλατιού, ανά 100 g ή ανά 100 ml. Για τα νερά, πλην των φυσικών μεταλλικών νερών που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η τιμή αυτή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2 mg νατρίου ανά 100 ml
Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε
νάτριο/αλάτι
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,04 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα
αλατιού, ανά 100 g ή ανά 100 ml. Ο ισχυρισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται για τα φυσικά
μεταλλικά νερά και τα άλλα νερά.

Χωρίς νάτριο ή αλάτι
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,005 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα
αλατιού, ανά 100 g
Πηγή εδώδιμων ινών
το προϊόν περιέχει
τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή
τουλάχιστον 1,5 g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal
Υψηλή περιεκτικότητα
σε εδώδιμες ίνες
το προϊόν περιέχει
τουλάχιστον 6 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή
τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal
Πηγή πρωτεϊνών
τουλάχιστον το 12 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέχεται από πρωτεΐνες
Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
τουλάχιστον το 20 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέχεται από πρωτεΐνες
Πηγή [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] ή/και
[ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]
Το προϊόν περιέχει τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, κατά το Παράρτημα της
Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ, ή ποσότητα βάσει παρεκκλίσεων που παρέχονται κατά το
άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 για την προσθήκη βιταμινών και
ανόργανων στοιχείων και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα
           
Υψηλή περιεκτικότητα σε [ΟΝΟΜΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] ή/και
[ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]
το προϊόν περιέχει τουλάχιστον τη διπλάσια ποσότητα από την "πηγή [ΟΝΟΜΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] ή/και [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]"


περιέχει [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ]
το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
και ιδίως το άρθρο 5. Για τις βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα, ισχύουν οι όροι για τη
χρήση του ισχυρισμού "πηγή"

Αυξημένη περιεκτικότητα
(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για τον ισχυρισμό "πηγή" και η περιεκτικότητα έχει
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν
           
Μειωμένη περιεκτικότητα
(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
η περιεκτικότητα έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με παρόμοιο
προϊόν, εκτός από την περίπτωση ιχνοστοιχείων όπου επιτρέπεται διαφορά της τάξης
του 10 % ως προς τις τιμές αναφοράς που ορίζονται με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, και του
νατρίου, ή της ισοδύναμης τιμής νατρίου, όπου επιτρέπεται διαφορά της τάξης του 25

Μειωμένων θερμίδων (light/lite)
πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που καθορίζονται για τον όρο
"μειωμένο". O ισχυρισμός πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ένδειξη του ή των
χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν "light" ή "lite"
Εκ φύσεως / φυσικό
Στην περίπτωση τροφίμων τα οποία εκ φύσεως πληρούν την ή τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το παρόν παράρτημα, ο όρος "εκ φύσεως/φυσικό" μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος του ισχυρισμού
Πηγή ω3 λιπαρών οξέων
το προϊόν περιέχει
τουλάχιστον 0,3g αλινολενικού οξέως ανά 100g και ανά 100kcal ή
τουλάχιστον 40mg άθροισμα εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA) και
εικοσιδυαεξαενοϊκου οξέως (EPA) ανά 100g και ανά 100kcal
Υψηλή περιεκτικότητα
σε ω3 λιπαρά οξέα
το προϊόν περιέχει
τουλάχιστον 0,6g αλινολενικού οξέος ανά 100g και ανά 100kcal ή
τουλάχιστον 80mg άθροισμα εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA) και
εικοσιδυαεξαενοϊκου οξέως (EPA) ανά 100g και ανά 100kcal
Υψηλή περιεκτικότητα
σε μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα
τουλάχιστον το 45% των λιπαρών οξέων που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται
από μονοακόρεστα λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα μονοακόρεστα λιπαρά παρέχουν
περισσότερο από το 20% της ενέργειας του προϊόντος

Υψηλή περιεκτικότητα
σε πολυακόρεστα
λιπαρά
τουλάχιστον το 45% των λιπαρών οξέων που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται
από πολυακόρεστα λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα πολυακόρεστα λιπαρά παρέχουν
περισσότερο από το 20% της ενέργειας του προϊόντος
Υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά
τουλάχιστον το 70% των λιπαρών οξέων που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται
από ακόρεστα λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα ακόρεστα λιπαρά παρέχουν περισσότερο
από το 20% της ενέργειας του προϊόντος

Πηγή: www.efet.gr
Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 16/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Κακή Επιστήμη στην υπηρεσία της διαφήμισης

Καθημερινά στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στο διαδίκτυο παρακολουθούμε δεκάδες διαφημίσεις από τρόφιμα, κρέμες, συμπληρώματα, βότανα, τα οποία υπόσχονται πως είναι φάρμακα ή έχουν εξαιρετικά θετικές επιδράσεις στην υγεία μας. Παρακολουθήστε μέρος από την εκπομπή "Κουτί της Πανδώρας, Κακή Επιστήμη στην Υπηρεσία της Διαφήμισης", όπου ειδικοί με επιστημονικά επιχειρήματα σας ενημερώνουν για ποιους λόγους πρέπει να προσέχετε και να επεξεργάζεστε ό,τι προβάλλεται από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση και τι μπορείτε να κάνετε για να μην εξαπατάστε! Η καλύτερη λύση είναι η ενημέρωση. Δυστυχώς ή ευτυχώς η εξέλιξη της επιστήμης έρχεται να διαψεύσει τα διάφορα ματζούνια που στο παρελθόν προωθούνταν από στόμα σε στόμα ως θαυματουργά και πλέον μόνο επιστημονικές μελέτες μπορούν να κατοχυρώσουν κάτι ως ευεργετικό σε συγκεκριμένους πληθυσμούς λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια.Πηγή: http://www.koutipandoras.gr/22738/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84.html
Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ερώτηση αναγνώστριας/ Το βραδινό παχαίνει;Ερώτηση
Καλησπέρα, τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να χάσω βάρος έχοντας κόψει το βραδινό, δηλαδή μετά τις 7 το απόγευμα δεν τρώω τίποτα. Παρ’ όλα αυτά δεν έχω χάσει και αντίθετα έχω πάρει 2 κιλά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Απάντηση
Καλησπέρα!
Όχι, το βραδινό από μόνο του δεν παχαίνει και είναι ένας από τους πολλούς μύθους που κυκλοφορούν γύρω από τη διατροφή Όπως έχει ξαναειπωθεί, η απώλεια σωματικού βάρους επιτυγχάνεται όταν το ενεργειακό ισοζύγιο είναι αρνητικό, δηλαδή, με απλά λόγια, αν η ενέργεια που προσλαμβάνεται μέσω της τροφής, είναι μικρότερη από την ενέργεια που δαπανάται για τις βασικές ανάγκες του οργανισμού (αναπνοή, θερμορρύθμιση κλπ.) ή για τη φυσική δραστηριότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε θετικό ενεργειακό ισοζύγιο υπάρχει αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ διατήρηση του παρόντος βάρους παρατηρείται όταν οι θερμίδες που δαπανώνται είναι ίσες με αυτές που προσλαμβάνονται.
Για να παίρνεις, λοιπόν βάρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα, σημαίνει πως προσλαμβάνεις περισσότερες θερμίδες μέσω της διατροφής σου από αυτές που δαπανάς. Δηλαδή, η στέρηση του βραδινού γεύματος από την ημέρα σου έχει οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα γιατί ίσως έχοντας στο μυαλό σου κι επιτρέποντας στον εαυτό σου να τρώει μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, στην περίπτωσή σου στις 7, υπερκαταναλώνεις τις προηγούμενες ώρες της ημέρας. Ενσωμάτωσε και πάλι στη διατροφή σου το βραδινό φαγητό! Σημασία έχουν οι συνολικές θερμίδες που θα δαπανήσεις και θα προσλάβεις μέσα στην ημέρα και όχι ο χρόνος που θα γίνει η κατανάλωσή τους!!
Άρα η πρόσληψη βάρους σου οφείλεται στην αύξηση της πρόσληψης μέσω της διατροφής σου ακόμα κι αν παραλείπεις ένα γεύμα  ή στην μείωση της σωματικής σου δραστηριότητας, για κάτι το οποίο μπορεί να ευθύνεται και η παράλειψη βραδινού. Αφήνοντας τον οργανισμό σου τόσες ώρες νηστικό, τον εξαντλείς και ίσως να εμποδίζει να κάνεις και σωματική δραστηριότητα.
Αν θες να χάσεις βάρος καλό θα ήταν να κάνεις μικρά και συχνά γεύματα, περίπου 5-6 την ημέρα ώστε να νοιώθεις δυνατή και χορτάτη συνεχώς και να μη σε ταλαιπωρεί και σε εξαντλεί η δίαιτα σου.
Θυμήσου τέλος, πως ακόμα και στον ύπνο σου καταναλώνεις θερμίδες, απλώς με πολύ αργότερο ρυθμό απ’ ότι όταν είσαι σε κίνηση.
Ευχαριστώ πολύ κι ελπίζω η απάντησή μου να σε κάλυψε!
Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Test 8- Πόσο αγαπάτε τα γλυκά;

Πάρτε  χαρτί και μολύβι και σημειώστε!
(Όλα τα τεστάκια είναι περισσότερο ψυχαγωγικά και τα αποτελέσματά τους δίνουν απλά μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να διατρέφεστε. Τα αποτελέσματά τους δεν είναι σε καμία περίπτωση απόλυτα αξιόπιστα)
Φωτογραφία: Annita P.


 1. Κάθε πότε τρώτε κάτι γλυκό;
Κάθε μέρα(1)
Μέρα παρά μέρα (2)
1 φορά την εβδομάδα (3)
1- 2 φορές το μήνα (4)

 1. Συμβαίνει να θέλετε να φάτε κάτι γλυκό όταν είστε στεναχωρημένοι ή γενικότερα σε κακή ψυχολογική κατάσταση;
Πάντα (1)
Συχνά (2)
Σπάνια  (3)
Ποτέ (4)

 1. Η επιθυμία σας για γλυκό είναι μεγαλύτερη το απόγευμα, μετά το κύριο γεύμα σας;
Πάντα (1)
Συχνά (2)
Σπάνια  (3)
Ποτέ (4)

 1. Για να ικανοποιηθεί η επιθυμία σας για γλυκό, θέλετε η ποσότητά του να είναι αρκετά μεγάλη (π.χ. μία μεγάλη σοκολάτα, 1 μεγάλη πάστα, 1 μεγάλη κρέπα κλπ.);
Πάντα (1) 
Συχνά (2)
Σπάνια  (3)
Ποτέ (4)

 1. Ακόμα κι αν θέλετε να το αποφύγετε παρασύρεστε όταν οι άλλοι γύρω σας καταναλώνουν κάτι γλυκό;
Πάντα (1)
Συχνά (2)
Σπάνια  (3)
Πoτέ (4)

Από 5-10 πόντους: Είστε επιρρεπείς στα γλυκά και ίσως «εξαρτημένοι». Σας έχει γίνει συνήθεια και θέλετε να τα καταναλώνετε κάθε μέρα και σε μεγάλες ποσότητες γιατί νοιώθετε πως μικρή ποσότητά τους δε σας αρκεί. Σίγουρα όμως, η συγκεκριμένη συνήθεια δεν αντανακλά τις πραγματικές σας ανάγκες. Πολύ συχνά η κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με βελτίωση της διάθεσής σας, κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Βάλτε σα στόχο να τα καταναλώνετε πιο σπάνια και να ικανοποιείτε την επιθυμία σας για γλυκό ακόμα και σε μικρές ποσότητες, χωρίς αυτή η κατανάλωση να γίνεται αντανακλαστικά σε μία κακή διάθεση. Αν για παράδειγμα, η παρούσα συνήθειά σας, είναι η καθημερινή τους κατανάλωση, τότε θέστε σα στόχο να τα καταναλώνετε μέρα παρά μέρα. Θυμηθείτε εφικτοί στόχοι και μικρά βήματα κάθε φορά θα έχουν ένα επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα. Ακόμα και μικρές ποσότητες ενός γλυκού θα ικανοποιήσουν την επιθυμία σας για γλυκιά γεύση. Τα γλυκά άλλωστε, δεν είναι στοιχείο της καθημερινότητας σε μια υγιεινή διατροφή.

Από 11- 15 πόντους: Αγαπάτε τα γλυκά, αλλά γνωρίζετε ότι πρέπει να τα καταναλώνετε με μέτρο γι’ αυτό αν και αποτελούν κομμάτι της διατροφής σας, δεν είναι καθημερινή συνήθειά σας.  Η κατανάλωσή τους 1- 2 φορές την εβδομάδα είναι μια συνετή επιλογή. Συνεχίστε με μία μικρή έως μέτρια κατανάλωση, σε όλους αρέσουν τα γλυκά αλλά κερδισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν να βάζουν όρια στις επιλογές τους.

Από 16-20 πόντους: Δεν είστε λάτρεις των γλυκών, μάλλον είστε η μειοψηφία! Η κατανάλωσή τους γίνεται μάλλον λόγω συγκυριών και δεν επιδιώκετε σχεδόν ποτέ τη γλυκιά γεύση. Ακούτε πολύ συχνά φράσεις όπως «Έχεις κάποιο πρόβλημα;», «Μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο». Προφανώς δεν έχετε πρόβλημα και ίσως να είστε στην ευχάριστη θέση να απαλλάσσετε τον εαυτό σας από τις θερμίδες τους, χωρίς φόβο και πάθος. 

Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Πόση Φυσική Δραστηριότητα πρέπει να κάνει το παιδί μου;


Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία έχει φανεί πως σχετίζεται με εμφάνιση παχυσαρκίας τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή, καρδιαγγειακών νοσημάτων (υπερλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση) , μεταβολικού συνδρόμου,  έλλειψη σωματικής δραστηριότητας κατά την ενήλική ζωή, αλλά και κακό ψυχολογικό προφίλ. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η αύξηση και η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας από την παιδική κιόλας ηλικία.

Σύμφωνα με συστάσεις επίσημων φορέων για τη φυσική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία:

 • Πρέπει να γίνεται καθημερινά και να έχει διάρκεια 60 ή περισσότερα λεπτά (μέτρια με υψηλή ένταση), για να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία των παιδιών και των νέων
 • Συγκεκριμένοι τύποι φυσικής δραστηριότητας πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τα παιδιά να κερδίσουν επιπρόσθετα οφέλη για την υγεία τους
 • Απαιτείται τακτική συμμετοχή σε καθένα από τους ακόλουθους τρόπους φυσικής δραστηριότητας 3 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα:
 1. Άσκηση αντιστάσεων που προάγει την μυϊκή δύναμη στις μεγάλες μυϊκές ομάδες
 2. Έντονη αερόβια άσκηση ώστε να βελτιωθεί η καρδιοαναπνευστική αντοχή και οι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα
 3. Δραστηριότητες ανύψωσης βάρους ώστε να προαχθεί η υγεία των οστών
Όλοι οι παραπάνω τύποι φυσικής δραστηριότητας πρέπει να διεξάγονται κατάλληλα ώστε να δημιουργούν ένα σύνολο 60 λεπτών ή περισσότερο ανά ημέρα.

Κάποιες πρακτικές που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε είναι οι εξής:
 • Να ασκείστε κι εσείς, γιατί αποτελείτε πρότυπο για το παιδί σας.
 • Να αφήνετε το ίδιο να επιλέγει ποια μορφή άσκησης ή ποιο άθλημα του αρέσει.
 • Να το ενθαρρύνετε να ασκείται.
 • Να περιορίσετε της ώρες που κάθεται μπροστά από την οθόνη (υπολογιστή/τηλεόραση).
 • Να πηγαίνει με τα πόδια στο σχολείο.
 • Να συμμετέχει μαζί με φίλους σε αθλήματα και σε παιχνίδια.
 • Να χρησιμοποιεί σκάλες αντί για ασανσέρ.
 • Στον ελεύθερό του χρόνο να οργανώνετε ή να ενθαρρύνετε το ίδιο να οργανώνει δραστηριότητες στην ύπαιθρο, σε κάποιο πάρκο με τους φίλους του.
 • Να του μιλήσετε για τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης.
Αντίστοιχα με την πυραμίδα μεσογειακής διατροφής υπάρχει και η πυραμίδα άσκησης που μπορείτε να του δείξετε και να του εξηγήσετε με εικόνες τι άσκηση πρέπει να κάνει.

Διαβάστε Περισσότερα »

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...